חג שבועות שמח

בית הספר יהיה סגור בין התאריכים 3-6.6.22

בברכת חג שמח לכל משפחת קלעי 

הגדרות כלליות כניסה למערכת