משתתפים בצער המשפחה

קהילת ‘קלעי׳, צוות ביה״ס והתלמידים
משתתפים מעומק הלב בצערה וכאבה של תלמידתנו עלמה נחמיאס משכבת יב׳ ומשפחתה על אובדנו בטרם עת של האב האהוב.
מחזקים את המשפחה ושולחים תנחומים.
שלא תדעו מצער.
יהי זכרו ברוך.

הגדרות כלליות כניסה למערכת