סיורי של"ח בגבעתיים

אבי לוזון:, מדריך של"ח: אחרי זמן רב ( רב מדי ) יצאנו לסיור של"ח בבית ט' ביחד עם מנהלת הבית דנה פאר.
הסיור נקרא " גבעתיים עירי " ובמהלכו הגיעו התלמידים לנקודות ואתרים הקשורים לראשיתה של גבעתיים.
השבוע מצוין גם " שבוע המעשים הטובים " ולכן שילבנו חגיגה בחגיגה ותוך כדי הסיור הותירו התלמידים ( המופלאים ) שלנו את עירם נקייה יותר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת