פורים בקפה אירופה

בהמשך לשיתופי הפעולה של קלעי עם בתי ספר אחרים, ובעקבות תרומה לקהילה ולאוכלוסיות חלשות, הגיעו אתמול תלמידים מקלעי יחד עם ועד ההורים שלנו כדי לחלק משלוחי מנות לקשישים ניצולי שואה בקפה אירופה.
חיכו להם שם תלמידים ומורים מבית אקשטיין, וביחד הם חילקו את משלוחי המנות ושימחו את הקשישים.
ההתרגשות של כל הנוכחים הייתה רבה.
תודה לכל אלו שעמלו כדי שפעילות מבורכת זו תצא אל הפועל.
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות