שבוע המעשים הטובים בקלעי:

שכבה ט' יוד יצאו לחלק "דוחות חיוביים" ברחבי העיר כדי לחזק את התודעה בנושא זהירות בדרכים וחצייה בטוחה.
כיתת ט1 ערכה סדנת תפירה משותפת עם כיתת הגמלאים שלנו.
שכבת ט' במגמת אמנות שלנו יצאה לצבוע ולשפץ גינה קהילתית בעיר.
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות