פעילות בקן בורוכוב

מדריך הוא אדם שלוקח אחריות ומעצב את הסביבה. בין אם הוא רוצה או שלא מתכוון לכך, התוצאה היא העצמה אישית, שלו ושל חניכיו. 
בקלעי התברכנו במדריכים וחניכים משני מציאות ומובילי תודעה.
רבים מהם בקן המקומי של הנוער העובד והלומד, קן בורוכוב המיתולוגי. אחרים, בצופים, בכנפיים של קרמבו, בגב"ע, התנועה העירונית, ועוד. 

קבוצות הנוער העובד והלומד

קבוצת וואסבי

שכבת ח' בי"ס גורדון

המדריכה: אור ברוק מי"א 5 (0512)

קבוצת ג׳וקר

שכבת ו' בי"ס בורוכוב

המדריכים: נתיב עובדיה ושיר אייזן י"א 5 (0513)

קבוצת משיגנע

שכבת ז' בי"ס בורוכוב

המדריכים: אורי אקוס ועדי קיכלר י"א 5 (0513)

קבוצת משיגנע שכבת ז בורוכוב קבוצת משיגנע שכבת ז בורוכוב קבוצת משיגנע שכבת ז בורוכוב

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות