תכנית נחשון - משרד החינוך

לפעילות נחשון שכבה ט'

לפעילות נחשון שכבה י'

לפעילות נחשון שכבה י"א

לפעילות נחשון שכבה י"ב

תכנית נחשון מופעלת על ידי מרכז נחשון והינה מיזם משותף של משרד הביטחון – תכנית תלפיות, אוניברסיטה ת"א – סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון ומשרד החינוך – האגף למחוננים ומצטיינים.

מטרת התכנית

טיפוח ופיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודת מנהיגות מובילה  למדינת ישראל, במסגרת של כיתות ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר תיכון בישראל.

תכנית נחשון המתמקדת במעגל השלם של כישורים ויכולות של התלמיד באמצעות העצמת שלושה בסיסי כוח: השכלתי, ערכי ואישי-חברתי

השכלתי:

רכישת מיומנויות איסוף מידע, ניתוח וחשיבה סדורה לצורך הבנת נושא ופתרון בעיות / הרחבת תחומי הדעתהמדעיים- פיזיקה, כימיה וביולוגיה בחיי היום-יום/ הכרתו של העם היהודי ומדינת ישראל 

ערכי:

בחינה ערכית של אירועים אישיים וסביבתיים / חשיפה לדילמות ערכיות ברמה האישיתוהגלובאלית / מצוינות אישית

אישי-חברתי:

פיתוח מודעות עצמית ליכולות אישיות/ התנסות בעבודת צוות (שותפות, אחריות, הובלה ומנהיגות)/ פיתוחכלי הבעה, יכולות וכלים להכנת נושא והצגתו.

לפרטים נוספים על התכנית – באתר משרד החינוך

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות