מנהלת התכנית: רינה זיסמן

קום והתהלך בארץ – דרך ארץ בדרכי הארץ.

תוכנית חינוכית העוסקת בידיעת הארץ, בנויה מסדנאות לימוד בנושאי שדה, לאום וחברה בארץ ישראל.

מטרת התכנית

להתמודד עם סוגיות מרכזיות בהוויה הישראלית.                                                        

הלימודים מזמנים היכרות חווייתית עם מורשת הארץ מגוון נופיה הפיזיים והאנושים ומעודדים תחושת שייכות ואחריות חברתית ולאומית, מחזקים נכונות ומוכנות לפעולה למען הקבוצה והקהילה.

התוכנית כוללת סיורים (ימי-שדה) המותאמים לנושא הנלמד בכיתה ומטפחים מיומנויות ותרבות טיול.  של"ח מוביל את טיולי בית הספר בכל השכבות.

העיסוק בידיעת הארץ מתקיים גם במהלך החופשות, תלמידים העומדים בדרישות ומעוניינים,  יוכלו להשתתף בטיולים ובפעילות האתגר בשטח שמטרתם לחזק עצמאות ואחריות ולהוביל למנהיגות.

הפעילויות בחופשת חנוכה, פסח ובחופש הגדול הן ברמה מחוזית וארצית.

לכל התמונות

גיחת גיבושטיולים שנתיים1 שלח - התנדבות עם עמותת לקט ישראל 1

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות