להורדת תקנון קלעי בקובץ pdf

תקנון ביה"ס קלעי 

מטרת העל של התקנון הבית ספרי היא ליצור אקלים לימודי וחברתי מכבד והוגן לכל קהילת בית הספר.
התקנון קובע נהלים וכללים ברורים ומוסכמים שמבהירים את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר, ומהווים את המסד ההכרחי להשגת החזון הבית ספרי והיעדים הפדגוגיים והחברתיים של בית הספר.

זכויות יסוד של התלמיד בבית הספר

כיבוד זכויותיו של התלמיד מהווים מרכיב חשוב בדיאלוג הבית ספרי.

1. זכותו של התלמיד לקבל יחס מכבד והוגן מצד כל קהילת בית הספר.
2. זכותו של התלמיד ליהנות בביה"ס מסביבה לימודית ראויה ומכבדת.
3. זכותו של התלמיד לקבל אוזן קשבת לבעיותיו ומשאלותיו, מצד כל צוות בית הספר.
4. זכותו של כל תלמיד לפרטיות ולסודיות. לא יימסר מידע על תלמיד למי שלא הוסמך לכך, ועבודתו של תלמיד תוצג בפומבי רק בהסכמתו.

אקלים בית ספרי מיטבי

אקלים בית ספרי מיטבי מהווה את הבסיס ההכרחי לעשייה חינוכית וערכית איכותית.
בית הספר שלנו יפעל באופן עקבי ונחוש להבטחת אקלים חברתי מיטבי לכל קהילת בית הספר.

יחס מכבד

כל תלמיד בבית הספר זכאי ליחס מכבד והוגן מכל צוות בית הספר. לאף גורם בבית הספר כולל מנהל בית הספר אין את הזכות לפגוע בכבודו של התלמיד. תלמיד שחש שלא נהגו בו באופן מכבד והוגן, מתבקש לפנות באופן תרבותי ומכבד לכל בעל תפקיד בבית הספר שימצא לנכון ( מחנך הכיתה, מנהל הבית, מנהל בית הספר וכד') לטיפול דחוף בנושא.
תלמיד שפגע בכבודו של חבר בסגל בית הספר, או לא קיבל את סמכותו של חבר בצוות החינוכי של בית הספר יורחק באופן מידי מסדר היום הרגיל של בית הספר, ויועבר לטיפולו האישי של מנהל בית הספר.

שמירה על ביטחון ובטיחות כל קהילת בית הספר.

בית הספר מחויב לדאוג לביטחונם ובטיחותם של כל באי בית הספר. הכניסה לבית הספר וההשתתפות בכל הפעילויות החברתיות מחוץ לבית הספר מותרת לתלמידי בית הספר בלבד.
השמירה בשער ביה"ס מבוצעת ע"י חברת שמירה, התלמידים חייבים להישמע להוראות המאבטח.
הכניסה והיציאה מבית הספר תתבצע אך ורק דרך שער בית הספר בכפוף לאישורו של המאבטח בשער. חל איסור מוחלט על קפיצה מעל גדרות בית הספר.
1. אין לצאת מתחומי ביה"ס בהפסקות. היציאה תותר רק באישור בכתב של מחנך הכיתה/מנהל הבית/סגנית המנהל/מנהל בית הספר.
2. חל איסור מוחלט על יציאת תלמידים מבית הספר עד לשעה 12:30 . כל בקשה ליציאה בשעות אלה מחייבת אישור בכתב שיוצג למאבטח, שיינתן על ידי הגורמים הבאים: מחנך הכיתה/מנהל הבית/סגנית המנהל/מנהל בית הספר.
3. תלמיד שיצא משער בית הספר לא יורשה לחזור ללימודים, אלא באישור מראש בכתב מהגורמים הבאים: מחנך הכיתה/מנהל הבית/סגנית המנהל/מנהל בית הספר.
4. אין לרכב על אופניים, אופנועים, קטנועים או קורקינט ממונע בשטח ביה"ס.
5. בשיעורי ספורט או מעבדות יש לפעול על פי הוראות הבטיחות המיוחדות לשיעורים אלו.
6. אין להביא לביה"ס חפצים או משחקים מסוכנים כגון: אולרים, חפצים חדים וכו'.
7. חפץ חשוד – יש להודיע מיד למאבטח בשער ולאחד מאנשי צוות בית הספר.
הטיפול המשמעתי בנושא זה יהיה תקיף וללא פשרות.

מוגנות ואלימות

בית הספר יפעל באופן שיטתי ותקיף להבטיח לכל באי בית הספר סביבה בטוחה ומוגנת.
מדיניות בית הספר בנושא האלימות ברורה וחד משמעית, אפס סובלנות לכל שימוש באלימות פיזית (כולל בצחוק…). כל התנהגות אלימה של תלמידים תגרור באופן מידי הרחקת כל התלמידים המעורבים בנושא מהסדר יום הבית ספרי והעברתם לטיפולו הישיר של מנהל בית הספר. כל מקרה של התנהגות אלימה של תלמיד מחייב את כל צוות בית הספר להעביר את התלמיד לטיפולו הישיר של מנהל בית הספר בלבד.

נשיאת כלי נשק

חל איסור מוחלט על הכנסת כלי נשק, או אביזרים מסוכנים לתוך כותלי בית הספר, ובכל פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ לשטח בית הספר.

שמירה על רכוש ביה"ס סדר וניקיון

בית הספר עושה מאמצים רבים להקנות לבאי בית הספר סביבה לימודית ראויה ומכבדת.
התלמידים מחויבים לשמור על ניקיון בית הספר ושלמות הרכוש בו. אנחנו מצפים מכל תלמיד לנהוג באחריות ובבגרות ולשמור ולטפח את הסביבה הפיזית של בית הספר. באחריות מחנך הכיתה למנות תורנים שיסייעו לו להבטיח סביבה לימודית ראויה בכיתה, תוך הקפדה על רמת ניקיון מיטבית ושלמות הרכוש בכיתה. באחריות מחנך הכיתה להבטיח שבתום יום הלימודים יורמו כל כסאות הכיתה, כדי לאפשר ניקוי של כיתת הלימוד.

הופעה ראויה ומכבדת בבית הספר

הופעה בלבוש ראוי ומכובד של כל באי בית הספר מהווה מרכיב חשוב והכרחי ביצירת אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר.
התלמידים וצוות בית הספר אינם מוגבלים בתלבושת אחידה אחת ומחייבת.
עם זאת, כל קהילת בית הספר מחויבת בהופעה הולמת ומכובדת בבית הספר ובכל אירוע בית ספרי גם מחוץ לכותלי בית הספר.
חל איסור על הופעה בפרטי לבוש שחושפים באופן בולט איברי גוף מוצנעים, כגון: כתפיים, בטן וכד'. אין להגיע לבית הספר או לכל פעילות בית ספרית, עם גופיות, חולצות עם חורים, כפכפים, מכנסיים קצרים וחצאיות החושפים לבוש תחתון, ועם פריטי לבוש עם כיתוב או איור פוגעני ולא מכבד.
מותר לצבוע את השיער בגוונים טבעיים בלבד.
עגילים מותרים רק בתנוכי האוזניים.
פירסינג אסור בביה"ס.
באירועים רשמיים (טקסים וכו') ידרשו באי בית הספר להגיע עם חולצה לבנה.

תלמיד שלא יופיע לבית הספר בהופעה ראויה ומתאימה, יורחק מסדר היום הבית ספרי ויועבר לטיפולו של מנהל הבית.

כללי התנהגות ומשמעת

אחד התנאים החשובים להצלחה והשגת היעדים הבית ספרים, הוא שמירה על האיזון הנכון בין, יחס מכבד והוגן לתלמידים מצד אחד, תוך הקפדה רבה על גבולות ברורים של סדר ומשמעת מהצד השני.
צוות בית הספר יקפיד על אווירת לימודים נאותה. על התלמיד מוטלת החובה להתנהג בביה"ס באופן ראוי, לכבד ולהתחשב בזולת. על כן, התנהגות שמפריעה למהלך התקין של הפעילות הלימודית והחברתית תזכה לתגובה קשה ובלתי מתפשרת.

לתלמיד המפריע למהלכו התקין של השיעור תירשם הפרעה במשוב. המורה המקצועי יזהיר את התלמיד שאם ימשיך בהתנהגות לא תקינה הוא יירשם במשוב על הפרעה. באחריות המורה ליידע את התלמיד על רישום ההפרעה.
לאחר רישום של שלוש הפרעות לתלמיד תתקיים שיחה של מחנך הכיתה עם התלמיד שתתועד בכתב בחתימת התלמיד והמחנך. הורי התלמיד ידווחו על תוצאות השיחה.

לאחר רישום של חמש הפרעות לתלמיד תתקיים שיחה של התלמיד בליווי הוריו עם מנהל הבית, שתתועד בכתב בחתימת כל המשתתפים במפגש.

אם לא יחול שינוי משמעותי בתפקודו של התלמיד, יזומנו התלמיד והוריו לשיחה עם מנהל בית הספר שתדון במעמדו של התלמיד בבית הספר.

רישום חוזר של עד חמש הפרעות במהלך המחצית יגרום להפחתת ציון אחד בהתנהגות בתעודה .

רישום חוזר של יותר משבע הפרעות במהלך המחצית יגרום להפחתת 2 ציונים בהתנהגות בתעודה, ולדיון של המועצה הפדגוגית במעמדו של התלמיד בבית הספר.

שימוש בסמים ובחומרים ממכרים, עישון, וצריכת משקאות אלכוהוליים בבית הספר

חל איסור מוחלט על שימוש בסמים , חומרים ממכרים, עישון, וצריכת משקאות אלכוהוליים בכל מרחבי בית הספר, כולל בשער הכניסה לבית הספר ובסמוך לגדר בית הספר.
איסור זה חל על כל פעילות בית ספרית המתקיימת גם מחוץ לכותלי בית הספר כולל טיולים, ימי שדה , פעילות חברתית וכד'.
הטיפול המשמעתי בנושא זה יהיה תקיף וללא פשרות.

שימוש בטלפונים סלולאריים

כדי לאפשר פעילות לימודית וחברתית תקינה בבית הספר חל איסור מוחלט על שימוש כלשהו בטלפונים הסלולאריים במהלך השעורים והפעילויות החברתיות המתקיימים בבית הספר או מחוצה לו. באחריות התלמיד לוודא סגירת הטלפונים בכל שעורי הלימוד והפעילויות החברתיות .
שימוש בטלפון הסלולארי לצורך הקלטה ו/או צילום ללא אישורו של האדם המוקלט/מצולם אסור בתכלית האיסור.
תלמיד שלא ינהג על פי ההנחיות יועבר לטיפולו של מנהל הבית.

משחקי מזל והימורים

אנחנו רואים בחומרה רבה השתתפות של תלמידים במשחקי מזל והימורים, כגון: קלפים, קוביות מזל, והימורים באינטרנט. חל איסור מוחלט על השתתפות תלמידים בפעילויות אלה בין כותלי בית הספר ובפעילויות הבית ספריות המתקיימות מחוץ לבית הספר.

התנהגות מחוץ לביה"ס

בית הספר מצפה מתלמידיו להתנהג באופן הולם על פי ערכי בית הספר גם במקומות ציבוריים מחוץ לכותלי בית הספר.
תלונה בפני ביה"ס על התנהגות בלתי הולמת של תלמיד מחוץ לכותלי בית הספר, תטופל באופן תקיף ובלתי מתפשר על ידי הנהלת בית הספר.

שמירה על טוהר הבחינות

כל תלמיד חייב לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות. חל איסור מוחלט על הצגת/שימוש בטלפון הנייד ו/או חומרים שנקבעו כאסורים בשימוש במבחן במהלך המבחן/בוחן.
הטיפול המשמעתי בנושא זה יהיה תקיף וללא פשרות.

נוכחות התלמידים בביה"ס

נוכחות סדירה ועקבית של התלמיד בכל הפעילויות הלימודיות, החברתיות והערכיות היא מרכיב חשוב בעשייה החינוכית של בית הספר. הפעילות הערכית והחברתית היא חלק בלתי נפרד מהפעילות החינוכית של בית הספר, ועל התלמידים מוטלת חובת השתתפות ונוכחות בכל הפעילויות הלימודיות והחברתיות ערכיות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו. בית הספר יקפיד מאוד על נוכחות תקינה של התלמידים בכל פעילויות בית הספר.
בית הספר ינקוט במדיניות תקיפה ובלתי מתפשרת בנושא חשוב זה.

להלן פירוט המדיניות הבית ספרית בנושא חשוב זה:

היעדרויות מימי לימודים שלמים

תלמיד שנעדר מביה"ס חייב/ת להביא אישור ולהציגו בפני מחנך הכיתה
1. במקרה היעדרות של יום עד שלושה ימים – יש להביא אישור הורים.
2. במקרה היעדרות של למעלה משלושה ימים – יש להביא אישור רפואי.
3. הנהלת ביה"ס אינה מאשרת נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים.
4. במקרה של אשפוז של למעלה מ-5 ימים בבי"ח או מחלה ממושכת, על ההורים ליידע את המחנך ולהביא אשור מביה"ח.
5. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים , יש להביא אישור הורים.
6. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד. על התלמיד להציג אישור הורים מראש.
7. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא מותנית בהצגת אישור התייצבות בפועל ולא רק בהצגת מכתב הזימון.
8. אישור היעדרות בשל פעילות בתנועת נוער יינתן רק לפעולות גיוס המאושרות ע"י בית הספר, בנוסף לאישור הורים.
9. במקרה של היעדרות בשל מילוי תפקידים בביה"ס, פעילות בנבחרות ומועצת תלמידים. על המורה האחראי לפרסם רשימת התלמידים במשוב לפחות יומיים מראש.
10. במקרה של היעדרות בשל מבחני תיאוריה ומבחנים מעשיים בנהיגה נדרש אישור ממשרד התחבורה.
11. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים תוצדק בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים
12. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית, תוצדק עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היותה כרונית.
13. תלמידים שיעדרו ללא הצדקה לפני מבחנים, יורשו להיבחן רק באישור מפורש בכתב של מנהל הבית.
האחריות להצגת האישורים מוטלת על התלמיד.

היעדרויות משיעורים בודדים
1. באחריות התלמיד להציג אישור למחנך כיתתו ולמורים המקצועיים שמשיעוריהם נעדר.
2. מחנך הכיתה אחראי על הצדקת ההיעדרויות של התלמיד בתוכנת המשוב, בכפוף לאישורים שהציג התלמיד.

שחרורים מלימודים במהלך יום הלימודים
1. שחרור מסיבות משפחתיות או כל נושא אחר הידוע מראש יתואם בכתב עם מחנך הכיתה.
2. שחרור מסיבה בריאותית במהלך יום הלימודים, יאושר על ידי המחנך/מנהל הבית/סגנית המנהל בתיאום עם ההורים ואך ורק לאחר קבלת אישור בכתב או בדרך אלקטרונית אחרת מההורים.

אחור לשיעורים

זמן הלימוד הוא משאב יקר שחובה עלינו לנצלו באופן המיטבי.
תלמיד שאחר לשיעור לא יורשה להיכנס לכיתה לאחר סגירת דלת הכיתה על ידי המורה.
במקרים מיוחדים ויוצאי דופן יוכל התלמיד לבקש אישור כניסה בכתב ממחנך הכיתה/יועצת השכבה/מנהל הבית/ סגנית מנהל/מנהל בית הספר.

חל איסור מוחלט לפתוח את דלת הכיתה הסגורה ללא קבלת אישור כניסה בכתב מאחד הגורמים שהוזכרו למעלה.

הערכה: בחנים, מבחנים וציונים

הערכה של התלמיד מהווה משוב לתהליך הלמידה ולהישגיו בתחומים השונים. ההערכה תתבסס על המבחנים, בחנים, עבודות אישיות, עבודות קבוצתיות, מידת ההשתתפות בכיתה, הכנת שיעורי בית, ובהתאם לשיקול הדעת של המורה והצוות הפדגוגי. משקלם של הגורמים הללו בקביעת הציון יובאו לידיעת התלמידים ע"י המורה בתחילת שנת הלימודים.

1. מועדי הבחינות הכיתתיות יפורסמו במועד ויועברו לידיעת התלמידים וההורים.
2. באחריות מורה המקצוע לפרסם את מבנה הבחינה וחומר הלימוד לכל המאוחר 7 ימים לפני מועד המבחן.
3. אין לקיים יותר משלוש בחינות בשבוע
4. לא יקבעו מבחנים בימי הלימודים הבאים וגם ביום שלאחריהם: יום הזיכרון, יום השואה, ימי צום , טיול שנתי.
5. לא יקבעו מבחנים למחרת פעילות שנמשכת עד שעות הערב המאוחרות, כגון: טיולים, סיורים, בקורים במוסדות חוץ, ימי שדה, ימי קולנוע ותיאטרון, סמינרים וכד'.
6. לא יקבעו מבחנים בימי רביעי עקב פעילות תנועות הנוער ביום שלישי.
7. בשל צפיפות לוח המבחנים וריבוי מקצועות הלימוד לא תתאפשר דחיית מבחן למעט מקרים יוצאים מן הכלל. במקרים יוצאי דופן, ולפנים משורת הדין, רשאי וועד הכיתה לפנות למנהל הבית בבקשת דחייה מנומקת בכתב לדחיית מבחן. וועד הכיתה חייב לקבל את הסכמת כל תלמידי הכיתה/קבוצת הלימוד בחתימת ידם, ולהציע למנהל הבית מועד אלטרנטיבי . הבקשה צריכה להימסר למנהל הבית לא יאוחר מ-7 ימי לימוד לפני המבחן.
8. מנהל הבית הוא הסמכות היחידה לקבלת החלטה על דחיית מבחן, לאחר שבדק באופן יסודי את מכלול השיקולים והמשמעויות של החלטה זו.
9. באחריות מנהל הבית לפרסם את ההחלטה על דחיית המבחן בתוכנת המשוב ובאתר בית הספר.
10. בוחן – הינו בדיקת הידע ללא הודעה מוקדמת. היקפו 2-3 שיעורים אחרונים.
11. מבחן יוחזר לתלמיד תוך שבועיים כשהוא מתוקן ומוערך. בוחן יוחזר תוך שבוע. מבחנים רבי מלל יוחזרו לתלמידים לכל היותר שלושה שבועות לאחר שהמבחן התקיים.
12. חובה לשמור על טוהר הבחינות! במקרה של חשד לפגיעה בטוהר הבחינות, באחריות מנהל הבית לקיים בירור מידי של החשד. חובה לשמוע את עמדת כל המעורבים בנושא. מנהל הבית ימסור את תוצאות הבירור לתלמיד ולהוריו. התלמיד רשאי לערער בכתב על תוצאות הבירור. מנהל הבית ישיב לתלמיד בתשובה מנומקת בכתב תוך 7 ימי לימוד.
13. תלמיד רשאי לערער על ציון המבחן/בוחן/עבודה בפנייה מנומקת בכתב בטופס שימצא במזכירות בית הספר למנהל הבית, תוך 7 ימים מקבלת תוצאות המבדק. מנהל הבית יבדוק את הפנייה מול גורמי המקצוע וישיב תשובה מנומקת לתלמיד תוך 7 ימי לימוד.
14. תלמיד רשאי לערער על ציון המגן שלו תוך 3 ימים מקבלת תוצאת המבחן. בקשת הערעור על ציון המגן תמולא על ידי התלמיד בטופס בית ספרי רשמי שימצא במזכירות בית הספר, ותופנה אל מנהל הבית. באחריות מנהל הבית לבדוק את הבקשה מול גורמי המקצוע המוסמכים: מנהל המקצוע והמורה המקצועי. התשובה על הערעור תינתן על ידי מנהל הבית וגורמי המקצוע המוסמכים בשיחה אישית עם התלמיד, במהירות האפשרית ולפני שהחלה בחינת הבגרות במקצוע הנדון.
נוהל מעבר בין מקצועות בחירה מורחבים לבגרות

התלמיד יפנה למנהל הבית בבקשה בכתב לשינוי מקצוע הבחירה המורחב שלו לבגרות בטופס ייעודי שימצא במזכירות בית הספר. מנהל הבית יבדוק את הבקשה מול כל הגורמים המוסמכים: מחנך הכיתה, מנהל המקצוע, יועצת השכבה. תשובה בכתב תימסר לתלמיד על ידי מנהל הבית תוך 7 ימי לימוד. באחריות מחנך הכיתה ליידע את הורי התלמיד בהחלטה. באחריות מנהל הבית לוודא את עדכון השינויים בכל מערכות הדיווח בבית הספר.

תנאי המעבר משכבה אחת לשנייה בסיום שנת הלימודים

המועצה הפדגוגית של בית הספר מהווה את הסמכות העליונה לקביעת העלייה ותנאי המעבר משכבה אחת לשנייה עם סיום שנת הלימודים.

המועצה הפדגוגית תדון בעניינו של כל תלמיד שהישגיו הלימודיים, התנהגותו ותפקודו בבית הספר, אינם עומדים בדרישות בית הספר. המועצה הפדגוגית תפעל על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
המועצה הפדגוגית יכולה להחליט על אחת מהאפשרויות הבאות:
א. בחינות מעבר בסוף חופשת הקיץ והצלחה בבחינות כתנאי לעלייה משכבה אחת לשנייה.
ב. הישארות באותה שכבה.
ג. החלטה על סיום לימודים בבית הספר.
החלטת המועצה הפדגוגית תימסר לתלמיד בתעודת סיום השנה.
התלמיד רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב למנהל הבית בטופס ייעודי שימצא במזכירות בית הספר תוך 7 ימים מקבלת תעודת סיום השנה.
תוצאות הערעור יימסרו לתלמיד תוך 7 ימים מקבלת מכתב הערעור.
מועדי בחינות המעבר יפורסמו באתר בית הספר ויצורפו לתעודות הסיום של התלמידים.
תוצאות בחינות המעבר יפורסמו בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות