חפשו בפייסבוק - מעורבות חברתית פרוייקטים מעורבות חברתית קן בורוכוב

 

 

 

 

רכז התכנית: גדי סלע

תכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית היא אחת מתכניות הדגל של משרד החינוך בנושא הלמידה המשמעותית. זוהי תכנית חובה המיועדת לכלל בתי הספר במדינה ולכלל התלמידים בכיתות יוד עד י"ב.

מטרות התכנית 

לעודד עשייה חברתית על מנת ליצור בוגר בעל ערכים של מחויבות אישית לקידום החברה וטיפוח השייכות שלו לקהילה בה הוא חי. התכנית מעודדת את התלמיד ליטול חלק בעיצוב הסביבה באמצעות התנסות אישית וקבוצתית בשירות משמעותי למען הקהילה.

לחזק את המעורבות החברתית של תלמידי קלעי, מתוך הבנה שתלמיד ערכי ובוגר הוא גם אזרח משפיע ויוזם.

בתכנית שלושה עמודי תווך מרכזיים:

1. מרחב ההתנסות האישית

תחום פעילות התנדבותי של תלמידי התיכון בשעות שלאחר הלימודים במסגרת ארגונים שונים בקהילה ובעיר. מקומות בהם התלמיד מתנסה בפעילות שבועית קבועה שיש בה לקיחת אחריות, יוזמה והזדמנות למימוש עצמי והעצמה.

היקף שעות הפעילות במרחב האישי: בכיתה יוד היקף של 60 שעות התנדבות שנתיות, בכיתה י"א, בהיקף של 30 שעות שנתיות ובכיתה י"ב ההתנדבות היא רשות אולם אנו בקלעי מעודדים את התלמיד להמשיך ולפעול. תלמיד שיבחר להשלים 60 שעות פעילות אישית-התנדבותית משמעותית בשלוש השנים האחרונות של התיכון, יזכה להיכנס למסלול הצטיינות חברתית של משרד החינוך.

בין המקומות הבולטים אצלנו בקלעי שכל תלמיד יכול להתנסות בהם: קן בורוכוב של תנועת הנוער העובד והלומד בגבעתיים שהוא הגדול מסוגו בכל הארץ, סניף תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' שמצטיין בשילוב ילדים בעלי מוגבלויות, גב"ע – תנועת הנוער העירונית, ארגון נוער מד"א, 'קפה אירופה' – מועדון עירוני לשורדי שואה, תחנת כיבוי האש של גבעתיים, גני ילדים בעיר, מועדוניות בתי הספר היסודיים, 'צער בעלי חיים', חונכות אישית בלימודים בתוך בית הספר, מועצת התלמידים, מדריכי של"ח צעירים ועוד מקומות רבים ומגוונים.

2. מרחב התנסות קבוצתית

מיזם קבוצתי שמטרתו לזהות בכל שנת לימודים בין יוד ל-י"ב, צרכים חברתיים הקיימים בקהילה, בחברה או במדינה, ומתן מענה יישומי בשטח. המיזם משתלב בתחומי הדעת השונים בהיקף של פעילות שאינה חד פעמית. הם לוקחים על עצמם לחקור נושא שיש לו קשר לתכנית הלימודים או סוגיה חברתית חשובה ומתנסים כקבוצה בפיתוח מענה חברתי בעל פן יישומי. מורים ומחנכים מבית הספר ילוו את המיזם אך הקבוצה אחראית על התכנון, היישום והתוצר הסופיים. מגוון האפשרויות רחב וכולל אימוץ אוכלוסיות שונות כדוגמת בעלי צרכים ייחודיים, טיפוח הקשר עם האוכלוסייה הבוגרת בעיר, פעילות בקרב אוכלוסיה צעירה מהגנים ומבתי הספר המזינים את קלעי, שיפור הסביבה הלימודית וטיפוחה בתוך בית הספר ושכונת המגורים ועוד ועוד.

היקף שעות הפעילות במיזם הקבוצתי קטן יותר ביוד (כ-10 שעות שנתיות), גדול יותר בי"א ובי"ב (כ-20 שעות בכל שנה) במטרה שיהווה התנסות קבוצתית משמעותית התורמת לשיפור איכות החיים החברתית ובעלת מימד של יזמות ומנהיגות חברתית. יזמה חברתית קבוצתית בולטת תזכה גם היא להכרה מצד בית הספר והרשות.

3. ליווי ותמיכה של בית הספר בתלמידים לאורך כל שנות הפעילות (הממד העיוני )

ליווי שוטף של המתנדבים ופתרון בעיות ניתן על ידי הצוות החברתי. שיעורי חינוך העוסקים בהתנדבות וביזמות חברתית משובצים בתכנית החברתית במהלך השנה. פעילות פרטנית של שיחות בין מורים ותלמידים על התנסותם האישית יתקיימו במהלך השנה. כמו כן, כל שכבה זוכה לקבל מספר ימים מרוכזים של הרצאות וחשיפה של מקומות הפעילות העירוניים כדי לעודד מעורבות ולהקל על הבחירה. בית הספר ייתן במה ומקום של הוקרה לתלמידים שיפגינו הצטיינות חברתית. מעל הכול, אנו מקווים שתלמיד שייקח חלק מלא ופעיל בתכנית האישית והקבוצתית יזכה להכיר את כישוריו ואישיותו בדרך חדשה ובכך יצאו נשכרים הוא והחברה גם יחד.

לכל הפרוייקטים בנושא מעורבות חברתית

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות