מועצת התלמידים היא גוף דמוקרטי נבחר שמטרתו, לאחר בחירתו, לייצג את כלל תלמידי בית הספר.

חברי המועצה נפגשים בקביעות לישיבות מועצה המנוהלות על ידי יו"ר המועצה. בישיבות אלו נבחרים נציגי המועצה וקובעים את תקנון המועצה, מטרות המועצה ותכנית הפעילויות בהן תעסוק המועצה בשנת הלימודים.

לכל כיתה שני נציגים במועצה. הנציגים נבחרים כל שנה בבחירות דמוקרטיות, אישיות וחשאיות "ביום הבוחר". זאת לאחר פעילות נרחבת לקראת הבחירות, הנערכת על ידי חברי מועצת התלמידים, בכל אחת מכיתות בית הספר.

מבנה מועצת תלמידי קלעי ייחודי לבית הספר שלנו – המועצה מחולקת לשניים:

 1. מועצה בוגרת הכוללת את נציגי שכבות יא' – יב'
 2. מועצה צעירה הכוללת את נציגי שכבות ט' – י'.

בעלי התפקידים במועצה, בראשם יו"ר המועצה וסגניו, (שאחד מהם מכהן כיו"ר צעיר), בעלי ניסיון של שנה לפחות בפעילות במועצה, נבחרים בבחירות דמוקרטיות אישיות וחשאיות, על ידי חברי המועצה.

בין מטרותיה של מועצת התלמידים בקלעי:

 • לדאוג לזכויות התלמידים ולחובותיהם.
 • לקיים שיתוף פעולה ולהגיע להסכמה עם הנהלת בית הספר.
 • ליזום פעילות חברתית ותרבותית למען התלמידים.
 • להציג ולדווח על פעילות המועצה, לכל תלמידי ומורי בית הספר.
 • לקיים פעילות בקרב תלמידי ביה"ס והשכבות השונות שתעסוק במעורבות קהילתית, במניעת אלימות, בכבוד הדדי, טיפוח ביה"ס. כל זאת במטרה ליצור חברה הוגנת ובעלת נורמות התנהגות תרבותית ערכית וחברתית.

דוגמאות לפעילויות ופרויקטים של המועצה, שהתקיימו בשנים קודמות:

 • פעילות הכנה לבחירות: לקראת יום הבחירות העבירו חברי המועצה בכיתות ט' שיעור בנושא מעורבות חברתית ו"מיהו מנהיג".
 • ביום הבחירות: ישבו חברי המועצה עם קלפי בכניסה לבית ספר כאשר כיתות ט' הגיעו להצביע בבחירה חשאית למועמד שלהן.
 • טקס יום הזיכרון ליצחק רבין: תלמידי המועצה הפיקו את הטקס ואף כתבו חלק מהטקסטים בעצמם.
 • יום מנהיגות מטעם עיריית גבעתיים: יו"ר המועצה וסגניו השתתפו ביום ניהול מועצת העיר בידי בני נוער.
 • מבצעי התרמות: חברי המועצה יזמו מספר מבצעי התרמה במהלך השנה, ביניהם גיוס כספים למימון ניתוח של אם אחד התלמידים באמצעות קיומה של הפסקה מתוקה, העברת משלוחי מנות לחיילי גולני ומכירת חבילות שי שהכנסותיה נתרמו לאקי"ם.
 • סדר פסח: תלמידי המועצה יזמו והפיקו סדר פסח בתחום בית הספר.

חברות במועצה העירונית

חברי מועצת התלמידים הבית ספרית יכולים להיות חברית במועצה העירונית של גבעתיים, ולקחת חלק בפעילויות למען הנוער בגבעתיים כמו שבוע הנוער, ארגון מסיבות עירוניות וכו'.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות