שיעור זמן הפסקה שעות
שיעור 1   8:00 – 8:45
שיעור 2   8:50 – 9:35
הפסקה 20 דקות 9:35 – 9:55
שיעור 3   9:55 – 10:40
שיעור 4   10:45 – 11:30
הפסקה 20 דקות  11:30 – 11:50
שיעור 5   11:50 – 12:35
שיעור 6   12:40 – 13:25
הפסקה 20 דקות  13:25 – 13:45
שיעור 7   13:45 – 14:30
שיעור 8   14:35 – 15:20
שיעור 9   15:20 – 16:05
שיעור 10 16:05 – 16:50
הגדרות כלליות כניסה למערכת