תפריט

קטגוריה: תכניות מיוחדות

תכנית נחשון

מטרת תכנית נחשון: טיפוח ופיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודת מנהיגות מובילה למדינת ישראל, במסגרת של כיתות ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר תיכון בישראל.

הגדרות כלליות כניסה למערכת