לסיום הסימסטר יצאה כתה יב4 ל escape room.

בפעילות של "יציאה מהקופסה " תרגלו התלמידים בדרך מהנה וחוויתית מאד חשיבה יצירתית, שיתוף פעולה ועבודת צוות' ,