מצגת הסבר להורים – לקראת פולין

מצגת הסבר על המסע והמשלחת

מוזיאון משואה לקראת פולין 2016 – תשע"ז

ביקור במוזיאון ופגישה עם ניצול השואה שלמה פרל 05.09.2016

תיעוד המסע לפולין תשע"ז

תעוד המסע והמשלחת – תמונות וסרטונים