תפריט

ספורטאים מצטיינים

טקס ספורטאים מצטיינים במעמד ראש העיר ומנהל ביה"ס. הועברה הרצאה של דניאל פרנקל שיאנית ישראל בקפיצה לגובה. היה טקס מכובד, מרשים, מעניין ורווי מצטייניםהגדרות כלליות כניסה למערכת