תפריט

אנדרטה לזכר בוגרי קלעי

אנדרטה לזכר בוגרי קלעי שנפלו במלחמות ישראל, ביער 'המגינים' ליד הישוב כרמי יוסף.

יהי זכרם ברוך

הגדרות כלליות כניסה למערכת