תפריט

להורים והתלמידים שלום,

בימים אלו בית ישראל מציין את השנה העברית החדשה העומדת בפתח.

ברצוני לאחל לכם, שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה.

מעריך ומוקיר מאוד את שיתוף הפעולה שלכם איתנו, ומאחל לכם בריאות טובה והצלחה בכל 

אשר תפנו.

בברכה,

ד"ר אבי בנבנישתי

מנהל ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת