תפריט

קראת ראש השנה יצאו כיתה י2 עם איתי המחנך למע"ש (מרכז עבודה שיקומי) לחגוג את החג בתכנית שהכינו התלמידים.

בנוסף, הם עזרו לחניכים לעטוף מתנות לחג. כולם יצאו נשכרים.

חג שמח 🙂

הגדרות כלליות כניסה למערכת