תפריט

לכל הפעילויות של כיתת הגימלאים

החל משנת תשע"ה פועל פרוייקט כיתת גימלאים בתיכון קלעי.

את הפרוייקט מרכזת גב' תמר ליבנה.

בתיכון קלעי בגבעתיים, לצד בני הנוער, לומדת כיתה יוצאת דופן – שכל תלמידיה גימלאים. הכירו את התיכוניסטים בני ה-80

לכל הפעילויות של כיתת הגימלאים

הגדרות כלליות כניסה למערכת