שיעורזמן הפסקהשעות
שיעור 1 8:00 – 8:45
שיעור 2 8:50 – 9:35
הפסקה20 דקות9:35 – 9:55
שיעור 3 9:55 – 10:40
שיעור 4 10:45 – 11:30
הפסקה20 דקות 11:30 – 11:50
שיעור 5 11:50 – 12:35
שיעור 6 12:40 – 13:25
הפסקה20 דקות 13:25 – 13:45
שיעור 7 13:45 – 14:30
שיעור 8 14:35 – 15:20
שיעור 9 15:20 – 16:05
שיעור 1016:05 – 16:50
הגדרות כלליות כניסה למערכת