ד"ר אבי בנבנישתי – מנהל ביה"ס

גב' נטלי סומך – סגנית מנהל

גב' ורדה קפצן – סגנית מנהל, מנהלת בית י' 

ד"ר עדנה הילביץ- מנהלת בית ט'

מר איתי מאיר – מנהל בית יא'

מר רועי כלפון – מנהל בית יב'

גב' גוטרר עמית –  יועצת בית ט'-י'

גב' שני שפלן – יועצת בית יא'-יב'

גב' חן אמיר מישיץ – מנהלת תחום חינוך חברתי, מלווה מועצת תלמידים

מר עדי פז – מנהל תחום מעורבות חברתית, עורך עיתון קלעי

גב' שרה פיש – מנהלת תחום התקשוב ופיתוח מקצועי. רכזת מחשבים

גב' ליה הרניק – אחראית תחום לקויות למידה

מר חיים עטיה – אב הבית

גב' חני אברג'ל – מנהלת לשכה

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת